Projekti info

Uue aruande korral täidetakse automaatselt


1. Kord ehitusplatsil (valgustus, piirded, liikluskorraldus, tähistus,jne.)


2. Olmeruumide tingimused


3. Esmaabivahendite kättesaadavus


4. Ohtlike kohtade piirded või katted


5. Tellingute, töölavade, redelite, treppide kasutamine ja korrasolek


6. Töövahendite kasutamine (käsitööriistad , väikemehhanismid)


7. IKV kasutamine, tööriietus


8. Tuleohutus ja kustutusvahendid


9. Elektriohutus


10. Ohtlikud ja kergestisüttivad ained


11. Tõsteseadmed, abivahendid

Sulge Seda funktsiooni saab kasutada, kui oled registreerunud. Rohkem infot; andres [at] codogen.com